Szalapai

Szociális Szövetkezet

Az OFA Nonprofit Kft. (OFA GS- 14221/11 Sui Generis program) által kiírt foglalkoztatási pályázat révén csaknem 7 millió forint támogatásban részesültünk. Ez azt jelenti, hogy 7 fő tag kiegészítő javadalmat kap 8 hónapon keresztül. A programban gépeket, eszközöket, számítógépet, nyomtatót szereztünk be.

Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai Szociális Szövetkezetben

A program megvalósulása kapcsán 8 hónapon keresztül, 7 fő tag bevonását tervezzük sui generis jogviszony keretében a szövetkezetnél. Mivel a projektben a mezőgazdasági termékek feldolgozását és marketingjével kapcsolatos tevékenységet kívánunk megvalósítani, ezért maximálisan ki kívánjuk használni a támogatási keretet, azaz a 7 millió Ft-ot.
A munkavégzés és a támogatás étolajok és gyógynövényolajok előállítását, préselésére, sajtolására irányul, illetve azok palackozására, címkézésére. Ez a célkitűzés kapcsolódik a szövetkezet jelenlegi tevékenységéhez és egyéb támogatott projektjéhez is (TÁMOP), azt kiegészíti, kibővíti, mint azt már említettük. A program keretében ehhez kapcsolódó előállító eszközöket, berendezéséket (1 db olaj préselő-sajtoló, kapcsolódó szűrő; 1 db folyadéktöltő; 1 db présasztal); alapanyagokat (palackok, címkék, préselendő magvak), valamint az alapanyag és melléktermék (pellet) tárolásához alkalmas épülethez, csigás felvonót kívánunk beszerezni, ahhoz villamos kapcsolatot létesíteni. Kisértékű tárgyi eszközként beszerezni kívánunk még egy professzionális nyomtatót is, amely alkalmas minőségi címkék nyomtatására, ezzel a marketing tevékenységünkhöz elengedhetetlenné válik.
A projektben célcsoport részére a támogatás terhére, készételvásárlásra felhasználható utalvány (Erzsébet-utalvány) formájában kívánunk javakat és 5 alkalommal közösségfejlesztési tevékenységet, tudásbővítést biztosítani. A célcsoport tagoknak továbbá munkaruha és védőeszközök beszerzését tervezzük.
A projekt menedzsmentet projektmenedzser, pénzügyi vezető és menedzserasszisztens látja el, megbízási díjjal. Tevékenységükhöz beszerzésre kerül 1 db laptop.
Vásárolt szolgáltatások között terveztük még a tevékenységgel (szűréssel, palackozással) szoroson összefüggő HACCP-rendszer kialakítását és bevezetését, mivel az szorosan az újonnan, a Sui generis tagi munkavégzés keretében végzett tevékenységre irányul.
A sui generis jogviszonyban részt vevő tagi munkavégzők olyan munkát, tevékenységet fognak folytatni, amely nem igényel magas iskolai végzettséget, magas kézimunka igényű, manufakturális jellegű (magok törése, manipulálás, tisztítás, szűrés, öntés, palackozás, címkézés, stb.).

 

A TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-20130562 jelű pályázatot nyertük. A sikeres pályázat lehetőséget teremthet arra, hogy a szövetkezet egy több lábon álló vállalkozás legyen, amely így 10 fő hátrányos helyzetű foglalkoztatottja részére folyamatos munkalehetőséget biztosíthat úgy, hogy közülük 5 fő, képzés révén a szükséges szakmai kompetenciát is megszerezheti. A bér- és a képzési támogatás nagymértékben segíti azt, hogy több különböző tevékenységet és egész éven keresztül végezhető munkát biztosítson a szövetkezet munkavállalói részére. A pályázat hozzájárul a tervezett tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzéséhez, a kapcsolódóan használt épületek felújításához, átalakításához.

A tervezett megtermelt jövedelem lehetővé teszi azt, hogy a szövetkezet fenntartsa jelen projekt által tervezett tevékenységeit, azokat kibővítse, munkavállalóit tovább foglalkoztassa, új eszközöket, gépeket vásárolhasson, esetlegesen a későbbiek folyamán bérelt ingatlanjait megvásárolja.

A foglalkoztatási lehetőségek révén, a szövetkezet új hátrányos helyzetű tagokkal való bővülése indukálható.